Ładowanie...


 arvato rozmraża Twoje pieniądze

                        

Celem naszej działalności jest wsparcie polskich przedsiębiorców, mających trudności w utrzymaniu płynności finansowej z uwagi na nieregularne wpłaty swoich kontrahentów, odbiorców towarów i usług, a także ryzyko ich niewypłacalności.

Jednym z najskuteczniejszych i najkorzystniejszych finansowo sposobów zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania firmy jest faktoring. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest możliwość otrzymania należnych środków finansowych niemal natychmiastowo po wystawieniu faktury, a więc znacznie wcześniej niż wynosi termin jej spłaty, a w rezultacie czas oczekiwania na wpłatę ograniczony jest do minimum.

W zależności od wybranego rodzaju współpracy, firma faktoringowa może również przejąć pełne ryzyko związane ze spłatą wierzytelności, a także podjąć działania windykacyjne, zmierzające do odzyskania wszelkich przeterminowanych należności.

W tym zakresie arvato Polska zapewnia prowadzenie windykacji polubownej, a także sądowej, księgowości dłużniczej, tzw. skip tracing, czyli ustalenie danych teleadresowych dłużnika, stosuje pieczęć prewencyjną i podejmuje inne działania w ramach monitoringu należności. Priorytetem jest dla nas szybkie oraz skuteczne uzyskanie należnych środków finansowych, dlatego też zarządzanie należnościami odbywa się z wykorzystaniem sprawdzonych i skutecznych narzędzi.

Przedsiębiorcy mogą również liczyć na kompleksowe usługi w ramach BPO finansowego, czyli outsourcingu procesów biznesowych. Obejmuje on pełne wsparcie firmy w zarządzaniu zobowiązaniami oraz należnościami, windykacji prawnej, przygotowywaniu sprawozdań finansowych i wielu innych obszarach.

Oferowany przez arvato Polska faktoring dla małych firm, pełny, niepełny, wymagalnościowy, windykacja należności, BPO finansowe i inne formy współpracy od lat sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu licznych krajowych przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wszystkich usług, świadczonych przez nasz zespół.