Ładowanie...


Windykacja

 

W obrocie gospodarczym często spotykanym zjawiskiem jest nieterminowe regulowanie należności wobec kontrahentów. Nawet kilkudniowe opóźnienia płatności mogą stać się przyczyną powstawania poważnych zatorów płatniczych i wpływać negatywnie na Cash flow firmy.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest windykacja (łac. vindicatio) dosłownie oznaczająca dochodzenie roszczeń. Jest to proces, który swoimi działaniami obejmuje szereg rozwiązań - usług umożliwiających terminowe regulowanie płatności przez klienta lub odzyskanie przeterminowanych należności od nierzetelnego klienta – dłużnika. 

Windykacja, prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dzieli się w zależności od charakteru czynności windykacyjnych na:

1. Windykację polubowną.
2. Windykację sądową.

 

Jest to najczęściej spotykany podział.
Inny podział uwzględnia również jako oddzielny rodzaj: windykację egzekucyjną i poegzekucyjną oraz windykację karną.